درباره خدمات ما

[vc_row height=”medium” color_scheme=”primary” us_bg_image_source=”media” us_bg_image=”5646″ us_bg_parallax=”horizontal” us_bg_overlay_color=”rgba(130,36,227,0.01)” content_placement=”middle”][vc_column][vc_column_text]چیلر، مینی چیلر، فن کویل، برج خنک کن، هواساز، پکیج سرمایشی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2230%22%2C%22padding-left%22%3A%2230%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2230%22%7D%7D”][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2230%22%2C%22padding-left%22%3A%2230%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2230%22%7D%7D”][vc_column_inner animate=”afb” width=”1/3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%22%2C%22padding-left%22%3A%2210%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2210%22%7D%7D”][us_iconbox icon=”material|wallet_giftcard” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#ffffff” circle_color=”#5d50c3″ title=”چرا تـــــهویه ارمغـــــان!!!” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%22%2C%22padding-left%22%3A%2210%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2210%22%2C%22position%22%3A%22relative%22%7D%7D” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]

گسترش شهرنشيني وايجادروزافزون مجتمعهاي مسكوني وساختمان هاي مرتفع ازيك سوومسئله تأمين اقتصادي هواي مطبوع ومناسب به نيازساكنين واقتضاي نوع ساختمان ازسوي ديگرموجب پيشرفت سريع تكنيكهاي سرمايش وگرمايش درنيم قرن اخيرشده است به طوري كه دانش حرارت مركزي وتهويه مطبوع خودبه چندين شاخه ي تخصصي تقسيم مي شودكه احاطه واشراف كامل برتمامي جزئيات سيستمهاي متعارف درسطح جهان شايدپس ازسالهامطالعه و تجربه علمي نيزحاصل نشودولي طرح كليه ي سيستمهاي حرارت مركزي وتهويه مطبوع ،قطع نظرازنوع آنهابه پايه ي اصول در دستيابي به يك سيستم گرمايش وسرمايش مطلوب نقشي تعيين كننده دارد

[/us_iconbox][us_separator][/vc_column_inner][vc_column_inner animate=”afb” animate_delay=”0.2″ width=”1/3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%22%2C%22padding-left%22%3A%2210%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2210%22%7D%7D”][us_iconbox icon=”material|people” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#ffffff” circle_color=”#fecd04″ title=”تاسيسات تهويه مطبوع” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%22%2C%22padding-left%22%3A%2210%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2210%22%7D%7D” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]

وجود زیرساخت‌های لازم، قرار گرفتن در موقعیت مناسب جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و وجود جاده‌های مواصلاتی،راه آهن،منطقه ویژه اقتصادی،معافیت های مالیاتی و… ازجمله مزیت‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری ما، در صنعت غذایی را به توجیه اقتصادی مناسبی در شهرستان گرمسار برساند.

[/us_iconbox][us_separator][/vc_column_inner][vc_column_inner animate=”afb” animate_delay=”0.4″ width=”1/3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%22%2C%22padding-left%22%3A%2210%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2210%22%7D%7D”][us_iconbox icon=”material|verified_user” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#ffffff” circle_color=”#aaca1f” title=”شرايط محيطي مناسب” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%22%2C%22margin-top%22%3A%2210%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%22%2C%22padding-left%22%3A%2210%22%2C%22padding-top%22%3A%2210%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210%22%2C%22padding-right%22%3A%2210%22%7D%7D” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]

انسان همواره براي گرم كردن خود در ماه هاي سرد سال و بويژه در مناطق سردسير با مشكلات عديده اي روبرو بوده است. اين مشكل يعني عدم وجود شرايط محيطي مناسب در ماه هاي گرم سال بويژه در مناطق گرمسير بروز ميكند كه آن عبارت از ايجاد روشي مناسب براي كاهش درجه حرارت به منظور نگه داشتن بدن در محيط خنك ميباشد

[/us_iconbox][us_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”large” show_line=”1″ icon=”fas|plus”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230%22%2C%22margin-top%22%3A%2230%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2230%22%2C%22margin-right%22%3A%2230%22%2C%22padding-left%22%3A%2230%22%2C%22padding-top%22%3A%2230%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2230%22%2C%22padding-right%22%3A%2230%22%7D%7D”][/vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][us_image image=”5895″ align=”center” style=”circle” img_link_target=”_self” img_size=”full”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230%22%2C%22margin-top%22%3A%2230%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2230%22%2C%22margin-right%22%3A%2230%22%2C%22padding-left%22%3A%2230%22%2C%22padding-top%22%3A%2230%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2230%22%2C%22padding-right%22%3A%2230%22%7D%7D”]

از آنجايي كه نصب دستگاه هاي تهويه مطبوع و تاسیسات برودتی و  حرارتی  مستلزم سرمايه گذاري سنگين بوده و همچنين هزينه هاي تعمير و نگهداري نيز به آن اضافه ميگردد، انتخاب بهينه اين سيستمها بسيار مهم است. نكته مهم آنكه محاسبه ظرفيت اين دستگاه ها تابعي از شرايط محيط داخل و شرايط محيط بيرون ميباشد كه شرايط محيط بيرون با توجه به اطلاعات ثبت شده اداره هواشناسي هر منطقه ميباشد.

[/vc_column_text]

پیمایش به بالا