درباره تهویه ارمغان

[vc_row height=”small” width=”full” color_scheme=”primary” us_bg_image_source=”media” us_bg_image=”5651″ us_bg_parallax=”vertical” us_bg_overlay_color=”rgba(229,229,229,0.3)” content_placement=”middle”][vc_column][us_post_title link=”post” align=”center” tag=”h1″][/vc_column][/vc_row][vc_row boxed_columns=”medium”][vc_column][vc_column_text]

از ديرباز تا كنون تهيه محيط مناسب براي زندگي در فصول مختلف سال يك مسئله حياتي بشمار ميرفته است:

  • نصب تاسيسات تهويه مطبوع به منظور تامين آسايش افراد
  • مصرف بهينه سوخت و بازيافت انرژي
  • كاربري تجهيزات تحت بار كمتر
  • انتخاب بهينه شرايط محيط بيرون بجاي انتخاب شرايط بسيار بحراني

ميتواند نقش عمده اي در كاهش مصرف انرژي، هزينه هاي مربوط به تجهيزات تهويه مطبوع داشته باشد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#c1c1c1″][vc_column][us_separator show_line=”1″ text=”کمپرسورهای اسکرال یکی از پرکاربردترین کمپرسورها در صنایع و تهویه مطبوع می باشند که به دلیل هرمتیک(بسته بودن آنها) تعمیر نمیگردند، اما !!! …”][us_separator show_line=”1″ text=”… اما این شرکت با توجه به در اختیار داشتن دستگاهها و تجهیزات و همچنین لوازم یدکی کمپرسورهای اسکرال، تعمیرات تخصصی کلیه کمپرسورهای هرمتیک را انجام میدهد.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner animate=”afl” width=”1/3″][us_person image=”6511″ name=”خدمات تخصصی” role=”” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%7D%7D”]افزايش هزينه های ساخت و ساز و برجسته تر شدن نقش و اهميت ايجاد شرايط آسايش، وظيفه و اهميت تاسيسات ساختمانی را از نقطه نظر تعريف سيستمهای نوين با راندمان بالا، هزينه ساخت و انرژی کم، سنگين مي نمايد[/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner animate=”afl” animate_delay=”0.2″ width=”1/3″][us_person image=”6512″ name=”آماده سازی نقشه سه بعدی از پروژه” role=”” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%7D%7D”]هدف اصلي بدست آوردن شرايط استاندارد هواي بيرون اعم از دماي خشك و مرطوب محيط بيرون در گرمترين ساعات تابستان و سردترين ساعات زمستان بعنوان دو شرط حدي در طراحي، همچنين يافتن مقدار حدي سرعت و جهت وزش باد و ميزان تشعشع ميباشد[/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner animate=”afl” animate_delay=”0.4″ width=”1/3″][us_person image=”6513″ name=”بار حرارتي و برودتي ساختمان” role=”” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%7D%7D”]تجهيزات گزينش شده بر اساس بار بدست آمده در شرايط فوق بيش از ۹۹% يا ۵/۹۷% يا ۹۵% كل ساعات شبانه روز از يك فصل بحراني، تابستان يا زمستان به بار حرارتي يا برودتي واقعي پاسخ ميدهد. لذا ميتوان با توجه به ميزان حساسيتي كه در ساختمان مورد نظر در مقابل تغييرات شرايط جوي حاكم است يكي از پارامترهاي فوق را بعنوان مبناي طراحي برگزيد تا تجهيزات مناسب گزينش گردد[/us_person][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

پیمایش به بالا